Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

КПКВ 6561040
«Розробити технологію диференційованого лікування ускладненого перебігу ожиріння у дітей та підлітків»
(керівник – д-р мед. наук О.А. Будрейко, 2014−2016 рр.)

Об'єкт дослідження: ознаки ураження органів та систем при ожирінні у дітей та підлітків,методи лікування дітей з ожирінням.
Мета: удосконалити методи профілактики ускладненого перебігу ожиріння у дітей та підлітків шляхом розробки диференційованих схем лікування патології центральної нервової та гепатобіліарної систем, судинних уражень.
Методи: клінічні, біохімічні, імунологічні, радіоімунні, інструментальні, патопсихологічні.
Результати: застосування технології диференційованого лікування ускладненого перебігу ожиріння у дітей та підлітків дозволило досягти позитивних клініко-метаболічних зрушень та покращення функціональних можливостей серцево-судинної та гепатобіліарної систем, зменшення когнітивних, неврологічних, вегетативних розладів, із збереженням позитивної динаміки до 4-6 місяців.
Новизна: обгрунтовано диференційоване використання окремих груп фармакологічних препаратів (гепатопротекторів, нейропротекторів, ангіопротекторів) в залежності від наявності патології гепатобіліарної, центральної нервової системи та судинних порушень у дітей та підлітків з ускладненим перебігом ожиріння, вперше визначено напрямки терапевтичного втручання для відновлення їх психологічного гомеостазу та забезпечення комплайенсу.
Ефективність: запропонована технологія лікування дітей та підлітків, хворих на ожиріння, з урахуванням характеру його перебігу та наявності ознак ураження центральної нервової, гепатобіліарної і судинної систем дозволяє в 2,5-3 рази підвищити ефективність лікування, сприяє попередженню прогресування ожиріння та його ускладнень.
Галузь застосування: ендокринологія, педіатрія, сімейна медицина.

e-max.it: your social media marketing partner