Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Кафедра гігени та соціальної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Сьогодні кафедра гігієни та соціальної медицини є однією з провідних на медичному факультеті, що зумовлено високою кваліфікацією педагогів, загальним методологічним підходом до організації освітнього процесу, організацією якісного методичного забезпечення та супроводу навчальних програм, що реалізуються, а також регулярним підвищенням професійного рівня та методичної культури викладачів та активною участю у актуальних наукових дослідженнях. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю 222 "Медицина" в області 22 "Охорона здоров'я".

e-max.it: your social media marketing partner

Кафедра педіатрії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії є однією з провідних в Україні за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією персоналу, навчально-методичною роботою з використанням інноваційних підходів та актуальними науковими дослідженнями. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю 222 "Медицина" в області 22 "Охорона здоров'я".

e-max.it: your social media marketing partner

Кафедра підліткової медицини ХМАПО

Основний напрямок навчальної діяльності кафедри – удосконалення знань лікарів різних спеціальностей з питань фізіології та патології дітей у період статевого дозрівання, проведення спеціалізації та передатестаційної підготовки лікарів підліткових терапевтів. На кафедрі підліткової медицини ХМАПО здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців із підліткової медицини: магістратура, клінічна ординатура, аспірантура. Щороку на кафедрі навчається близько 300 лікарів. При навчанні акцентується увага не лише на особливостях анатомії, фізіології, клініки захворювань, їх лікуванні та профілактиці в пубертатному віці, а й вивчаються соціальні питання становлення підлітка та пропаганди здорового способу життя, підготовки до військової служби, професійної орієнтації, підготовки до сімейного життя, питання планування сім'ї, профілактики токсикоманії та наркоманії, боротьби зі СНІДом.

e-max.it: your social media marketing partner

Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО

На кафедрі навчаються лікарі всіх спеціальностей та біологи, які працюють у медичних закладах, наукові співробітники НДІ медико-біологічного профілю. Кафедра проводити цикли тематичного удосконалення, програми для яких постійно оновлюються.
Цикли, присвячені принципам побудови Госпітальних інформаційних систем (ГІС), клінічній інформатиці (ІТ у функціональній діагностиці, телемедичній), використанню ресурсів медичного INTERNET у науковому, лікувально-діагностичному процесі та медичній освіті, системам, створеним для постановки діагнозу та прогнозу (експертні та інтелектуальні системи), методам та технологіям статистичного аналізу медико-біологічних даних, захисту медичної інформації, застосуванню медичних ІТ в управлінні охороною здоров'я, медичному менеджменті.

e-max.it: your social media marketing partner