Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Вивчити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артриту та розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання»
(керівник – д-р мед. наук, професор І.С. Лебець, 2014−2016 рр.)

Об'єкт дослідження: ювенільний ревматоїдний артрит.
Мета: удосконалення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту на підставі вивчення клінічного поліморфізму захворювання, метаболічних порушень і генетичних факторів.
Методи: клінічні, інструметальні, імунологічні, біохімічні, генетичні, статистичні.
Результати: встановлено ознаки для ранньої діагностики ЮРА та його диференціальної діагностики із реактивним артритом. Підтверджено невпинно прогресуючий перебіг ЮРА, який характеризується наявністю мікроциркуляторних змін, зберіганням зниженої активності Т-лімфоцитів та підвищення ІЛ-6, перерозподілом глюкозаміногліканів, катаболізмом колагену, високим ступенем генетичної обтяженості (72%). Визначено статеві відмінності у клінічних проявах багаторічного перебігу ЮРА. Відокремлено чотири варіанти клінічного перебігу ЮРА, створено модель їх розвитку, інформативність якої складає 86,2 %, чутливість 76,8 %, специфічність – 75,0 %.
Новизна: встановлено сучасні закономірності розвитку ЮРА на ранніх етапах та при тривалості до десяти років на тлі отриманого лікування, які включають еволюцію суглобового синдрому, зміни мікроциркуляції, клітинного та гуморального імунітету, цитокінового статусу, метаболізму протеогліканів та колагену, стабільності хромосомного апарату. Вперше розроблено алгоритм ранньої діагностики ЮРА, його диференційної діагностики з реактивним артритом. З урахуванням довготривалого катамнезу отримано чотири варіанти розвитку віддалених наслідків ЮРА: ремісія не менш двох років, стабілізація на тлі мінімальної активності, рецидивування без прогресування, прогресування проявів хвороби, розроблено прогностичну модель їх розвитку.
Ефективність: рання діагностика ЮРА і врахування характеру багаторічного перебігу підвищує ефективність лікування на 75%.
Галузь застосування: кардіоревматологія, педіатрія, сімейна медицина.

e-max.it: your social media marketing partner