Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Розробити технологію підтримки довгострокової мотивації до самоконтролю цукрового діабету І типу у дітей та підлітків»
(керівник – д-р мед. наук, професор О.А. Будрейко, 2015−2017 рр.)

Об'єкт дослідження: перебіг цукрового діабету у підлітків, самоконтроль хвороби, стан компенсації вуглеводного обміну, вплив застосування новітніх технологій на мотивацію до самоконтролю формування діабетичних ускладнень у дітей та підлітків.
Мета: удосконалити технологію медичного супроводу дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу.
Методи: загальноклінічні, біохімічні, імуноферментні, інструментальні, психодіагностичні, статистичні.
Результати: доведено 76,6 % хворих із ЦД І типу, що хворіють понад три роки, адаптовані до свого стану незалежно від статі, їх показники тривожності, агресивності, фрустрованості та ригідності знаходяться на низькому рівні. Встановлено, що на формування та підтримку мотивації до самоконтролю впливають комплаєнтність підлітків, локус контролю здоров’я, особистісні особливості та поведінкові стратегії в ситуації захворювання. Створено пакет психодіагностичних інструментів. Виявлено особливості локус-контроль здоров’я підлітків із ЦД 1 типу. З’ясована гендерна відмінність у питаннях відповідальності щодо стану свого здоров’я (втрричі більше у хлопців, ніж у дівчат). Медичний супровід хворого на ЦД потребує якісної та кількісної оцінки мотивації до самоконтролю хвороби з урахуванням стану глікемічного контролю.
Новизна: вперше вивчено структуру мотивації у хворих на ЦД підлітків, виділено чинники, що впливають на формування та підтримку мотивації до самоконтролю, визначено значущість впливу мотивації на стан компенсації ЦД, створено пакет психодіагностичних інструментів для оцінки рівня довгострокової мотивації у підлітків.
Ефективність: технологія підвищення мотивації до самоконтролю ЦД забезпечує більш оптимальний рівень компенсації ЦД та попереджує його ускладнення.
Галузь застосування: ендокринологія, педіатрія, терапія, реабілітація, психологія, санаторно-курортне лікування.

e-max.it: your social media marketing partner