Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Розробити систему профілактичних заходів з оптимізації навчальної діяльності академічно здібних дітей під час їх адаптації до основної школи за умов меритократичної освіти»
(керівник – д-р мед. наук, професор Г.М. Даниленко, 2015−2017 рр.)

Об'єкт дослідження: стан здоров’я, шкільна адаптація та умови навчання академічно здібних та обдарованих учнів під час переходу з початкової до основної школи.
Мета: гігієнічне обґрунтування і розробка системи медико-соціальних заходів з оптимізації навчальної діяльності академічно здібних дітей під час їх адаптації до основної школи за умов меритократичної освіти.
Методи: санітарно-гігієнічна оцінка умов навчання, гігієнічні дослідження життєдіяльності, клінічні, психолого-педагогічні, статистичні методи.
Результати: за результатами досліджень авторами визначені гігієнічні проблеми впровадження меритократичної освіти в основній школі, досліджено вплив родини на навчальну діяльність академічно здібних учнів, визначені гендерні особливості розумової працездатності академічно здібних дітей під час переходу з початкової до основної школи, з'ясовано вплив меритократичної освіти на сформованість навичок здорового способу життя учнів; доведено, що впровадження системи меритократичної освіти в основній школі за програмою «Інтелект України» супроводжується інтенсифікацією навчального процесу на основі комплексного поєднання освітніх моделей: збагачення, проблематизації та поглиблення.
Новизна: на підставі гігієнічного обґрунтування і розробки системи медичних та психогігієнічних заходів з оптимізації навчальної діяльності запропонована технологія медико-психологічного супроводу академічно здібних учнів закладів загальної середньої освіти, впровадження якої сприятиме покращенню їх шкільної адаптації.
Ефективність: впровадження психогігієнічних заходів щодо збереження сталого рівня розумової працездатності та цільового програмування збереження і зміцнення здоров'я академічно здібних учнів під час адаптації до основної школи сприятиме оптимізації гігієнічного контролю за впровадженням нових педагогічних технологій у навчальний процес і профілактиці неінфекційних захворювань дітей середнього шкільного віку.
Галузь застосування: гігієна дітей та підлітків, педіатрія, шкільна медицина, підліткова терапія, практична психологія.

e-max.it: your social media marketing partner