Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Визначити особливості адапції до фізичного навантаження дітей з патологією серцево-судинної системи»
(керівник – д-р мед. наук, професор Л.І. Рак, 2015−2017 рр.)

Об'єкт дослідження: функціональний стан серцево-судинної системи, толерантність до фізичного навантаження підлітків із вторинними кардіоміопатіями (ВКМП) та артеріальною гіпертензією (АГ).
Мета: визначити особливості адаптації та резерви функціональних можливостей серцево-судинної системи у дітей із порушеннями артеріального тиску та вторинними кардіоміопатіями і обґрунтувати доцільність фізичних навантажень для цієї категорії дітей.
Методи: проба Руф`є, парна проба «6-хвилинна ходьба», кліно-ортостатична проба, варіабельність серцевого ритму, ехокардіоскопія в спокої та після навантаження, велоергометрія, вміст кортизолу, серотоніну та лактату в крові, катехоламінів у добовій сечі, статистичні.
Результати: встановлено частоту зниження толерантності до фізичного навантаження у підлітків із ВКМП та АГ. Вивчено особливості вмісту кортизолу та лактату, екскреції катехоламінів у пацієнтів залежно від толерантності до фізичного навантаження. Визначено прогностичну значущість параметрів серцево-судинної системи, даних антропометрії пацієнтів, показників симпато-адреналової системи, кортизолу, серотоніну й лактату крові для оцінки толерантності до фізичного навантаження. Обгрунтовано об`єм функціональних проб для повноцінноі оцінки адаптаційних можливостей серцево-судинної системи і дозволу фізичних навантажень для дітей з зазначеною патологією.
Новизна: вперше обґрунтовано необхідність комплексної оцінки адаптаційних можливостей дітей з серцево-судинною патологією, яка включає визначення стану вегетативного забезпечення діяльності, оцінку реакції «швидкої» адаптації та витривалості. Встановлено прогностично значущі ознаки щодо зниження адаптаційних можливостей дітей з ВКМП та АГ: тахікардія, гіпердіастолічний варіант кліно-ортостатичної проби, гіперкінетичний варіант гемодинаміки, низькі аеробні резерви, наявність коморбідної патології.
Ефективність: впровадження дозволить адекватно формувати групи фізичного виховання в школі, розширити навантаження спортивного характеру для дітей з ВКМП та АГ; оптимізувати реабілітацію дітей з кардіоваскулярними порушеннями.
Галузь застосування: педіатрія, сімейна медицина, дитяча кардіоревматологія, реабілітація.

 

e-max.it: your social media marketing partner