Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Дослідити вплив застосування препаратів рослинної клітковини на ефективність лікування дітей та підлітків з ожирінням»
(керівник – д-р мед. наук О.А. Будрейко, 2017 р.)

Об'єкт дослідження: ознаки ураження органів та систем при ожирінні у дітей та підлітків, вплив пасти чорники на обмін речовин.
Мета: визначити ефективність застосування чорнічної пасти у дітей з ожирінням.
Методи: біохімічні, імунологічні, радіоімунні, інструментальні.
Результати: встановлено, що у 60% дітей з ожирінням вживання чорничної пасти або ліофілізованого напою з чорниці призводить до зниження вмісту загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), коефіцієнту атерогенності (КА) при тривалому (не менше 3 місяців) застосуванні цього продукту. Майже втричі зменшилась частка хворих з високими та дуже високими значеннями ХС ЛПНЩ. Оцінка динаміки КА, свідчить про вірогідне зниження середніх його значень у 60 % хворих. Істотного впливу на вміст тригліцеридів та холестерин ліпопротеїдів високої щільності не встановлено. Інсулінорезістентність зменшилась у 30% пацієнтів, що застосовували пасту чорниці, та додержувалися дієти та режиму фізичних навантажень. Щоденне споживання 50 г чорничної пасти сприяло зниженню індексу маси тіла у дівчат (з 30,2 до 27,5), інсулінорезистентності (ІР) у хлопців (динаміка Індекса НОМА з 5,19 до 4,36). Доцільно рекомендувати чорничну пасту для корекції порушень ліпідного та вуглеводного обміну, як додаток до основного лікування.
Новизна: вперше вивчено вплив пасти з ягід чорниці на обмін речовин у дітей з ожирінням, проведено аналіз зміни показників ліпідограми, ІР при споживанні чорничної пасти.
Ефективність: доведено позитивну дію продукту на функціональний стан печінки, ліпідний обмін, самопочуття хворих.
Галузь застосування: ендокринологія, педіатрія.

 

e-max.it: your social media marketing partner