Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Створення Центру навчання інструкторів шкіл самоконтролю в рамках багатопрофільного науково-дослідного інституту дозволяє розглядати діабет як модель, що поєднує клінічний, психологічний та соціальний підходи до захворювання..

Планується участь лікарів, медсестер, дієтологів, психологів та інших фахівців, які контактують з хворими на цукровий діабет..

Навчання проходитиме за єдиною моделлю у формі інтерактивних семінарів тривалістю 2 дні за участю 20-30 осіб.
Щоденна програма буде включати 30-40-хвилинні лекції запрошених експертів, проте більшість часу буде присвячена груповим заняттям при малій кількості учасників (10-12 осіб). Форми роботи у цих групах включають використання інтерактивних семінарів, рольові ігри, наочні посібники та інші види практичної активності.
До кінця циклу особлива увага приділяється тим змінам у клінічній роботі, які учасники зможуть здійснити після повернення до своїх клінік у плані навчання самоконтролю. З цією метою представники кожної лікувальної установи готують та пропонують до уваги інших учасників коротке повідомлення, присвячене організації школи діабету.

Чому ми хочемо робити роботу саме на основі інтерактивних семінарів?
Справа в тому, що післядипломне медичне навчання відстає від реальних потреб практичних лікарів, які працюють у сфері хронічних захворювань. Основою традиційної освіти в медицині є так звана «вертикальна» лекція, що виключає зворотний зв'язок зі слухачами та їх самостійну активність. Звичайно, наукові знання мають першорядне значення для клініцистів, проте було показано, що 90% інформації, представляється в такому вигляді, просто не запам'ятовується.
Щоб навчання було ефективним щодо засвоєння нових знань та навичок, програми повинні включати практичний досвід, що підкріплює обговорення кардинальних питань. Тому наші семінари плануються здійснювати методами інтерактивного навчання, у яких пріоритет мають інтереси учнів та їх самостійна активність.

Програма навчання включає лекції, присвячені наступним питанням:

 • «Опыт Европейской группы по проблемам обучения больных сахарным диабетом (DESG)»
 • «Стандарты специализированной медицинской помощи больным с осложнениями сахарного диабета»
 • «Подходы к лечению хронических заболеваний в рамках биомедицинской и биопсихосоциальной моделей медицины»
 • «Аспекты психологии пациентов, доступные для оценки практическим врачом (принятие заболевания, медицинский локус контроля»
 • «Психологические и педагогические аспекты обучения»
 • «Принципы рационального питания больных сахарным диабетом 1 типа»
 • «Основы современной инсулинотерапии»
 • «Мастер-класс по овладению практическими навыками»
 • «Организация работы школы для больных диабетом — проблемы мотивации, пути решения (форма проведения — мета-план), оборудование школы
 • Роль медсестры в обучении больных сахарных диабетом (метаплан), методы самоконтроля (практическое занятие)
 • Отдельные вопросы самоконтроля (ролевые игры, решение клинических задач и пр.)
e-max.it: your social media marketing partner