Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТРР
«ШКОЛА НАВЧАННЯ САМОКОНТРОЛЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ»:
новий рівень надання медичної допомоги дітям із цукровим діабетом

Крім біомедичного розуміння захворювання, яке є фундаментальним, обов'язковим компонентом діяльності лікаря, який працює з хворими на цукровий діабет, йому необхідні додаткові знання та вміння у сфері навчання та психології пацієнтів.
У 1979 р. була створена Європейська Група досліджень у галузі навчання хворих на діабет (DESG) для вирішення наступних конкретних завдань:

 1. розвиток різних навчальних методів та їх аналіз;
 2. поширення навчальних програм серед медичних фахівців у Європі;
 3. розробка методів тривалого спостереження хворих.

З того часу відбулася кардинальна зміна ставлення до людей з хронічними захворюваннями, основною метою навчання стало включення самого хворого до терапевтичного процесу.
В Інституті охорони здоров'я дітей та підлітків з 1999 року функціонує Школа для хворих на цукровий діабет.
Велике значення надається організації взаємодії медичних професіоналів у єдиній команді задля досягнення загальної мети – підвищення ефективності лікувально-профілактичної допомоги хворим на цукровий діабет.
В результаті активної співпраці експертів у галузі дитячої діабетології та терапевтичного навчання дозріла необхідність у створенні Центру навчання не тільки для пацієнтів та членів із сімей, але й для підготовки медичного персоналу основ самоконтролю при цукровому діабеті 1 типу на принципах єдиного уніфікованого підходу та використання міжнародних клінічних рекомендацій .
Створення Центру навчання хворих і медичного персоналу в рамках багатопрофільного науково-дослідного інституту дозволяє розглядати діабет як модель, що поєднує клінічний, психологічний та соціальний підходи до захворювання.
Планується участь лікарів, медсестер, дієтологів, психологів та інших фахівців, які контактують із нашими хворими.
Навчання проходитиме за єдиною моделлю у формі інтерактивних семінарів тривалістю 2 дні за участю 20-30 осіб.
Щоденна програма включатиме 30-40-хвилинні лекції запрошених експертів, проте більшу частину часу буде присвячено груповим заняттям при малій кількості учасників (10-12 осіб).
Форми роботи у цих групах включають використання інтерактивних семінарів, рольові ігри, наочні посібники та інші види практичної активності.
До кінця циклу особлива увага приділяється тим змінам у клінічній роботі, які учасники зможуть здійснити після повернення до своїх клінік у плані навчання самоконтролю.
З цією метою представники кожної лікувальної установи готують та пропонують увазі інших учасників коротке повідомлення, присвячене організації школи діабету.
Чому ми хочемо робити роботу саме на основі інтерактивних семінарів?
Справа в тому, що післядипломне медичне навчання відстає від реальних потреб практичних лікарів, які працюють у сфері хронічних захворювань. Основою традиційної освіти в медицині є так звана «вертикальна» лекція, яка виключає зворотний зв'язок зі слухачами та їхню самостійну активність. Звичайно, наукові знання мають першорядну важливість для клініцистів, проте було показано, що 90% інформації, яка надається у такому вигляді, просто не запам'ятовується. Щоб навчання було ефективним щодо засвоєння нових знань та навичок, програми повинні включати практичний досвід, що підкріплює обговорення кардинальних питань. Тому наші семінари плануються здійснювати методами інтерактивного навчання, у яких пріоритет мають інтереси учнів та їхня самостійна активність.
Программа обучения включает лекции, посвященные следующим вопросам:

 • «Опыт Европейской группы по проблемам обучения больных сахарным диабетом (DESG)»,
 • «Стандарты специализированной медицинской помощи больным с осложнениями сахарного диабета»
 • «Подходы к лечению хронических заболеваний в рамках биомедицинской и биопсихосоциальной моделей медицины»;
 • «Аспекты психологии пациентов, доступные для оценки практическим врачом (принятие заболевания, медицинский локус контроля».
 • «Психологические и педагогические аспекты обучения»
 • «Принципы рационального питания больных сахарным диабетом 1 типа»,
 • «Основы современной инсулинотерапии»
 • «Мастер-класс по овладению практическими навыками».
 • «Организация работы школы для больных диабетом — проблемы мотивации, пути решения (форма проведения — мета-план), оборудование школы
 • Роль медсестры в обучении больных сахарных диабетом (метаплан), методы самоконтроля (практическое занятие),
 • Отдельные вопросы самоконтроля (ролевые игры, решение клинических задач и пр.)

Как в обучении больных, так и в подготовке медицинских специалистов большое значение имеет издание различных печатных пособий.
Для медицинских работников Центром обучения при активной поддержке фармацевтической компании Санофи планируется издание «Информационных писем» и методических рекомендаций. Цель этих писем — обеспечить практических врачей кратким обзором проблем, встречающихся в ежедневном управлении диабетом: от индивидуального обучения до предотвращения и лечения поздних осложнений. Каждое письмо будет посвящено одному конкретному вопросу. С учетом интерактивного подхода каждое письмо будет заканчивается рядом вопросов для улучшения понимания читателями и конкретизации практического применения.
Другая печатная продукция Центра будет предназначена для больных сахарным диабетом. Она будет издаваться в виде специальных памяток (отрывных листов) с информацией по той или иной теме, например, предотвращение гипогликемии, техника инъекций, самоконтроль гликемии и др. Целью создания таких памяток является возможность обучения пациентов в условиях ограниченного времени, что типично для повседневной работы врача. Такая форма позволяет не только коротко и продуктивно обсудить с больным наиболее важные для него в данный момент вопросы, но и выдать эту информацию в печатном виде.
Таким образом, ведение больных диабетом — чрезвычайно сложный и продолжительный процесс. Он включает в себя медицинскую работу (наблюдение за клиническими и метаболическими параметрами, терапевтические мероприятия) и обучение больных принципам управления заболеванием, что подразумевает модификацию их поведения, а также психологическую поддержку.
И если медицинские профессионалы хорошо подготовлены к лечебной и диагностической деятельности, то второй и третий уровни работы требуют дополнительных, новых для врача знаний и умений.
В этом отношении сотрудничество нашего Института с учреждениями и организациями различного профиля представляет собой единственную доступную широкому кругу клиницистов программу подготовки в области психологических и педагогических аспектов ведения больных диабетом.

Перечень ссылок

 1. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium / John Wiley et all // Pediatric Diabetes.- 2009.-№ 10(Suppl. 12) -.Р. 51–57
 2. International Diabetes Federation Consultative Section on Diabetes Education. IDF. Brussels, 2003.
 3. International Diabetes Federation-Europe, Federation of European Nurses in Diabetes. Diabetes the Policy Puzzle: Towards Benchmarking in the EU 25. IDF-Europe/FEND. Brussels/London, 2008.-Р.20-23.
 4. Международные Стандарты Диабетического Обучения / МакДжилл М., Белтон Э., Фелтон Э-М., Джонс Д., Чинг Йи Кан Э., МакГвайер Х, Озкан С., Рамай К., Уолдрон Ш. // Рекомендации Международной Диабетической Федерации (IDF 2003).- 36 с.
 5. Ubiquitous Diabetes Management System via Interactive Communication Based on Information Technologies: Clinical Effects and Perspectives / Jae-Hyoung Cho, Hun-Sung Kim, Jae-Hoon Han, Jin-Hee Lee, Jeong-Ah Oh, Yoon-Hee Choi, Kun-Ho Yoon. // Korean Diabetes J.- 2010.-№ 34.-Р.267–273.
 6. Insulin treatment in children and adolescents with diabetes Bangstad H-J, Danne T, Deeb LC, Jarosz-Chobot P, Urakami T, Hanas R. Insulin treatment in children and adolescents with diabetes Pediatric Diabetes 2009: 10 (Suppl. 12): 82–99.
 7. Оновлені настанови стандартів лікування цукрового діабету у дітей / ред.Зелинская Н.Б. и др. -Київ, 2013
 8. Дедов И.И, Анциферов М.Б., Галстян Г.Р., Майоров А.Ю., Суркова Е.В. Обучение больных сахарным диабетом. М., 1999.
 9. Информационные письма №1-26. Исследовательская группа по обучению больных диабетом Европейской Ассоциации по исследованию диабета. М„ 1997-2003.
 10. Терапевтическое обучение больных. Программы непрерывного обучения для работников здравоохранения в области профилактики хронических заболеваний. Отчет рабочей группы ВОЗ, 1998.
 11. Assal J.-Ph., Muhlhauser I., Pernet A., Gfeller R. et al. // Diabetologia, 1985, v. 28, p. 602-613.
 12. Basic Curriculum for Health Professionals on Diabetes Therapeutic Education. Report of a DESG Working Group, 2001.
 13. Lacroix A., Assal J.-Ph. Therapeutic Education of Patients. New approach­ es to chronic illness, Vigot, 2000
e-max.it: your social media marketing partner