Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Комплекси лікувальної фізкультури для дітей та підлітків із хронічними соматичними захворюваннями
2018

Запропоновано комплекси лікувальної фізкультури для дітей і підлітків із захворюваннями серцево-судинної системи, дисплазії сполучної тканини, захворюваннями суглобів, ендокринною патологією, порушеннями менструальної функції у дівчат, які плідно використовуються у лікувально-реабілітаційному процесі в клініці ДУ «ІОЗДП НАМН».
Методичні рекомендації були підготовлені за результатами НДР «Визначити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артриту та розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання» (№ ДР 0114U001020, 2016); «Вдосконалити методи лікування дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (№ ДР 0116U003035, 2016); «Вивчити медико-соціальні умови для позитивного впливу родини на збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку» (№ ДР 1117U003011).

Методические рекомендации "Комплекси лікувальної фізкультури для дітей та підлітків із хронічними соматичними захворюваннями".

e-max.it: your social media marketing partner

Лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом
2018

На підставі результатів проведеного тривалого комплексного клініко-параклінічного дослідження ГМС, аналізу його проявів у 260 дівчат-підлітків віком 13-17,5 років, викладено принципи лікування пацієнток із ОМ та А ІІ, значно розширені та уточнені об’єм і методи лікування при цих РМФ.
Методичні рекомендації були підготовлені за результатами НДР «Вдосконалити методи лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (№ держреєстрації 0116U003035).

Методические рекомендации "Лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом".

e-max.it: your social media marketing partner

Оцінка особливостей стану здоров’я та принципи медико-психологічного супроводу дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту
2018

Вперше представлені дані, які підтверджують наявність в дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту емоційної напруги та різний ступінь її вираженісті; окреслені основні тенденції стосовно змін у стані здоров’я, психологічних особливостей зазначеного контингенту, принципи їх медико-психологічного супроводу.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Дослідити стан здоров’я дітей шкільного віку із зони антитерористичної операції (АТО) та розробити систему медико-психологічного супроводу» (№ держреєстрації 0116U003034).

Методические рекомендации "Оцінка особливостей стану здоров’я та принципи медико-психологічного супроводу дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту".

e-max.it: your social media marketing partner

Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом І типу
2017

Застосування запропонованого інструментарію дозволить визначати напрямки корекційних заходів при медико-психологічному супроводі даного контингенту хворих та своєчасно корегувати програми шкіл самоконтролю, що спрямовані на підтримку довгострокової мотивації до самоконтролю ЦД І типу у підлітків.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Розробити технологію підтримки довгострокової мотивації до самоконтролю цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків», № держреєстрації 0115U001021.

Методические рекомендации "Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом І типу".

e-max.it: your social media marketing partner

Технологія раннього втручання: принципи, алгоритм, зміст
2017

За результатами обстеження 92 родин, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку, встановлено, що організація послуги раннього втручання з використанням МКФ-ДП дозволяє практично реалізувати сучасні принципи біопсихосоціальної моделі надання допомоги.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Удосконалення системи виявлення порушень психічного розвитку у дітей раннього віку».

Методические рекомендации "Технологія раннього втручання: принципи, алгоритм, зміст".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика і профілактика олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків
2016

Актуальність профілактики гіпоменструального синдрому (ГМС) у дівчат-підлітків, що об’єднує ОМ і ВА, обумовлена значним зростанням його поширеності. Відомо, що розлади менструальної функції за типом ГМС у період пубертату без своєчасної корекції досить часто зберігаються і в репродуктивному віці та призводять до первинного безпліддя, акушерської патології та перинатальних втрат.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «З’ясувати патогенетичні механізми розладів менструальної функції, що виникли в перший рік її становлення, та їх вплив на подальше функціонування жіночої статевої системи» (2013-2015 рр. ДР № 0113U001066) та «Вдосконалити методи лікування дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (2016-2018 рр. ДР № 0116U003035).

Методические рекомендации "Діагностика і профілактика олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика та прогноз особливостей перебігу ювенільного ревматоїдного артриту на ранніх етапах його розвитку
2016

Новизна даних методичних рекомендацій полягає в тому, що в них на підставі результатів проведеного тривалого комплексного клініко-параклінічного дослідження ЮРА, аналізу його проявів у дебюті та на подальших етапах розвитку (більш 10 років) у 180 хворих 2–18 років, представлено вперше розроблений авторами алгоритм ранньої диференційної діагностики ЮРА з РеА та технологію прогнозування перебігу ЮРА починаючи з перших років формування патологічного процесу.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Вивчити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артриту та розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання», № держреєстрації 0114U001020.

Методические рекомендации "Діагностика та прогноз особливостей перебігу ювенільного ревматоїдного артриту на ранніх етапах його розвитку".

e-max.it: your social media marketing partner

Алгоритм обстеження та технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту
2015

Методические рекомендации посвящены изложению современных представлений о алгоритма обследования больных ДНЗ и определения дальнейшей тактики лечения и реабилитации.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Удосконалити методи лікування хворих на дифузний нетоксичний зоб на етапах статевого дозрівання» № ДР 0113U001068.

Методические рекомендации "Алгоритм обстеження та технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика та прогноз формування рекурентної депресії у дітей в період статевого дозрівання
2015

Впервые выделены клинические, психологические, социальные, биологические, генетические, нейрогормональные, нейрофизиологические маркеры риска формирования рекуррентного депрессивного расстройства у детей в период полового созревания. Впервые в медицинской практике определены информативность клинических, психологических, биологических, нейрогормональних, нейрофизиологических и генетических факторов, являются значимыми в диагностике и формировании РДР у детей в период полового созревания.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Вивчити механізми прогресування депресивних розладів у дітей в період статевого дозрівання», ДР № 0113U001069.

Методические рекомендации "Діагностика та прогноз формування рекурентної депресії у дітей в період статевого дозріванняа".

e-max.it: your social media marketing partner

Медико-психологічний супровід дітей раннього віку з синдромом дауна
2015

Новизна методических рекомендаций заключается в том, что в них предложена система медико-психологического сопровождения семей, воспитывающих ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, основанной на междисциплинарном подходе к оценке состояния здоровья и психомоторного развития такого ребенка.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Розробити комплексні диференційовані програми раннього втручання для медико-психологічної реабілітації дітей раннього віку з синдромом Дауна та оцінити їх ефективність», № держреєстрації 0112U001070.

Методические рекомендации "Медико-психологічний супровід дітей раннього віку з синдромом дауна".

e-max.it: your social media marketing partner

Факторы риска формирования осложненного течения ожирения у детей и подростков
2013

Впервые в практике издаются методические рекомендации, в которых предложен комплексный подход к проблеме ожирения и профилактики его осложненного течения. Использование этих рекомендаций позволит предупредить развитие метаболического синдрома во взрослом возрасте, будет способствовать предупреждению психических расстройств, возникающих на фоне ожирения у подростков.
Выделены факторы риска формирования осложненного течения ожирения, среди которых важное место принадлежит инсулинорезистентности, изменениям в системе антиоксидантной защиты и дислипидемии.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Изучить роль инсулинорезистентности в формировании органов и систем при ожирении у детей и подростков» № 0110U001045.

Методические рекомендации "Факторы риска формирования осложненного течения ожирения у детей и подростков".

e-max.it: your social media marketing partner

Реабилитация и диспансерное наблюдение подростков, больных остеоартрозом
2013

Новизна данных методических рекомендаций заключается в том, что в них впервые разработан алгоритм и технология реабилитации больных ОА подростков на разных его этапах (стационар-поликлиника-санаторий) с учетом возможных факторов риска прогрессирования заболевания.
Методические рекомендации были созданы в процессе выполнения научно-исследовательской работы «Разработать эффективную систему этапного (стационар-поликлиника-санаторий) лечения остеоартроза у подростков и оценить эволюцию заболевания в процессе длительного ретро- и проспективного наблюдения за больными» (№ 0111U001055), а также с учетом приказов Минздрава № 676 12.10.2006 г. «Об утверждении протоколов предоставления медпомощи по специальности "Ревматология"» и № 364 от 28.05.2009 г. «Об утверждении клинических протоколов санаторно-курортного лечения детей в санаторно-курортных учреждениях Украины».

Методические рекомендации "Реабилитация и диспансерное наблюдение подростков, больных остеоартрозом".

e-max.it: your social media marketing partner

Клиника и диагностика депрессии у детей 7-11 лет
2013

Проблема аффективных расстройств у детей является одной из наиболее актуальных в современной психиатрии в связи с учащением и «омоложением» депрессивных нарушений.
Частота депрессивных расстройств в детский популяции варьирует от 0,4-0,7 до 40,0 %. В Украине распространенность депрессии среди детей и подростков составляет 10,0-20,0 %. По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность депрессий в подростковом возрасте достигает 30,0 %, а средний возраст их возникновения приближается к девяти годам.
Методические рекомендации созданы по результатам инновационной НИР «Определить психопатологические особенности депрессии и механизмы ее формирования у детей 7-11 лет» (2010 - 2012 гг .) № 0110U001047.

Методические рекомендации "Клиника и диагностика депрессии у детей 7-11 лет".

e-max.it: your social media marketing partner

Выявление расстройств функции половой системы и их профилактика у девочек в современных условиях

2011

В современных социально-экономических условиях проблема охраны репродуктивного здоровья женщины приобретает особую медико-социальной значимости. Репродуктивное здоровье женщин оптимального репродуктивного возраста во многом зависит от особенностей течения периода полового созревания, который определяет репродуктивный потенциал девочек-подростков.

e-max.it: your social media marketing partner

Подробнее...

Усовершенствование использования информационных ресурсов Интернет в области охраны здоровья детей и подростков

2011

Методические рекомендации разработаны в рамках выполнения НИР «Усовершенствовать систему использования информационных ресурсов глобальной коммуникационной сети в области охраны здоровья детей и подростков», № ДР 0108U011197, (2009–2011 гг.), цель которой - усовершенствование использования новейших информационно-коммуникационных технологий в области охраны здоровья детей и подростков.

e-max.it: your social media marketing partner

Подробнее...