Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

sotr lab vozr endo

Традиційним напрямом наукових досліджень є вивчення нейроендокринних механізмів статевого дозрівання при фізіологічному та патологічному його перебігу, впливу екзогенних та ендогенних пошкоджуючих факторів на функцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи у пре- та пубертатному періодах. Особлива увага приділяється визначенню ролі біогенних амінів, у тому числі індоламінів епіфіза у формуванні патології статевої системи.

З 2002 року проводяться активні експериментальні дослідження в галузі вивчення вікових особливостей метаболічної адаптації до дії ушкоджувальних факторів окисного стресу. При цьому основний акцент ставиться на з'ясуванні ролі ферментів катаболізму ендогенних альдегідів у зміні стійкості (стійкості) тканин внутрішніх органів до вільнорадикального пошкодження в умовах стресу.

Проведені в лабораторії дослідження показали, що в період статевого дозрівання обмежується ефективність утилізації карбонільних продуктів метаболізму у ферментативних шляхах їхнього катаболізму в тканинах внутрішніх органів (мозок, серце, печінка). Цей факт виступає як одна з причин підвищення чутливості організму до стресорного впливу в ранньому пубертатному віці.
У роботі лабораторії широко використовуються сучасні методи біохімічних досліджень, серед яких спектрофотометрія видимої та близької ультрафіолетової області спектру, флюорометрія, імуноферментний аналіз, диференціальне центрифугування, аналітичний електрофорез.

e-max.it: your social media marketing partner