Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

КПКВ 6561040
«З'ясувати патогенетичні механізми розладів менструальної функції, що виникли в перший рік її становлення, та їх вплив на подальше функціонування жіночої статевої системи»
(керівник – д-р мед. наук, професор С.О. Левенець, 2013−2015 рр.)

Об'єкт дослідження: гормонально-метаболічний статус у дівчаток 13-17 років із розладами менструальної функції, що виникли в першій рік після менархе.
Мета: визначити провідні патогенетичні механізми розладів менструальної функції (РМФ), що з'явились в перший рік після менархе, на підставі ретро- і проспективних досліджень гормонально-метаболічного статусу у дівчаток-підлітків.
Методи: клінічні, імуноферментні, біохімічні, генетичні, статистичні.
Результати: визначено провідні патогенетичні механізми РМФ з першого року після менархе, розроблено концепцію щодо можливої ролі помірної інсулінорезистентності в їх патогенезі. Визначено фактори ризику виникнення РМФ в перший рік після менархе. Доведено залежність віддаленої ефективності негормонального лікування дівчат із олігоменореєю та вторинною аменореєю від вихідного гормонального фону, а хворих на пубертатні маткові кровотечі - від методу досягнення гемостазу. Висока частота несприятливих віддалених наслідків РМФ з першого року після менархе, свідчить про необхідність пошуку нових методів лікування таких дівчат і своєчасного направлення їх на консультацію в центри репродуктології людини.
Новизна: вперше з'ясовано провідні патогенетичні механізми РМФ, що виникли на першому році становлення менструальної функції, до яких відносяться порушення гонадотропної функції гіпофіза із підвищеним рівнем ЛГ в крові, підвищення рівнів інсуліну відносно його показників при регулярних менструаціях, вільних фракцій тестостерону.
Ефективність: розроблені прогностичні таблиці відносно ризику виникнення РМФ з першого року після менархе, які можуть бути використані не лише дитячими гінекологами, але й лікарями інших спеціальностей для визначення групи ризику та проведення профілактичних заходів.
Галузь застосування: дитяча та підліткова гінекологія, педіатрія, сімейна медицина.

e-max.it: your social media marketing partner